Leadership

Chief Executive Officer

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

David Bellamy

dbellamy@ccwestmi.org

Chief Administrative Officer

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Laura Ploof

lploof@ccwestmi.org

Director of Child Welfare

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Leticia Pittman

lpittman@ccwestmi.org

Director of Behavioral Health

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Elizabeth Harsevoort

eharsevoort@ccwestmi.org

Director of Family Preservation

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Brianna Figures

bfigures@ccwestmi.org

Director of Finance

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Fred Wezeman

fwezeman@ccwestmi.org

Human Resources Director

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Dawn Harper

dharper@ccwestmi.org

Director of Quality and Compliance

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Susan Kornoelje

skornoelje@ccwestmi.org

Director of Development and Community Outreach

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Karol Maurer

kmaurer@ccwestmi.org

Mission and Advocacy Manager

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Pedro Gomes

pgomes@ccwestmi.org

God’s Kitchen Food and Pantry Programs Manager

yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7 - Leadership

Jeff Hoyh

jhoyh@ccwestmi.org